De organisatie van een gemiddelde voetbalvereniging hangt aan elkaar van formulieren, procedures en regeltjes. Daarom is deze website ontstaan, een compleet overzicht van alle ins en outs van de FIT Boys organisatie.
* De website is het best te bekijken via FireFox of Internet Explorer 7 en hoger.